Gikan sa Roma ngadto sa Byzantium ug sa pagsulti sa unsa nga paagi nga ang unang kristohanong artists sa mga dinasig sa karaang mga relihiyon sa wala pa sa pagpalambo sa bag-o nga arkitektura porma nga naglakip sa ilang mga buhat, ug sa pag-accommodate sa mga matinud-anon

About