Ako black Africa buhi Europe Italy ug lam buhat sa matag adlaw gawas lamang sa huwebes o nga mga adlaw sama ngadto sa kapahulayan sa akong kaugalingon pinaagi sa dalan mao lamang ang iyang tanan nga mga ang akong pamilya sa Africa lam buhi uban sa akong mga higala Mao mubo nga tawo sa pagbalik guy Mao Ikenna nga milya, nga usa ka Engineer, single nga mga dili minyo, ang gugma sa football, musika pagsayaw Sama sa miting sa serous sa mga tawo

About