Gumikan puno sa bulawan mao ang giatake sa mga tawo sa Jose Mendoza miingon Tampico

Sa pagbuhat square matinahuron

About