Sa pagkahulog sa gugma sa usa ka tawo mahimong mas komplikado ingon nga kita matigulang ug pag-usab sa mga relasyon, sa pagdala sa atong mga nangagi nga kinabuhi sa gumon

Pagsagubang uban sa usa ka tawo sa laing sa bata, ilabi na sa diha nga ikaw wala gigamit sa pagpadako sa mga anak, mahimo nga usa ka kalit nga ug makabalda nga kausaban sa kahimtang sa kinabuhi, bisan tuod kini mahimo usab nga sa tinuod nga magantihon

Kini nga artikulo naghisgot sa mga butang nga kamo kinahanglan nga pakigpulong sa atubangan nga nag-ingon ‘ako’ sa usa ka tawo nga may mga anak na

About